Romana
Cauta in Topoloveni:
EnglishUltimele Stiri

Sinteza PUG (2016-09-07)

Receptie la terminarea lucrarilor (2015-12-30)

Stadiul lucrarilor la Biserica cu Hramul Adormirea Maicii Domnului din Golestii Badii (2015-12-21)

Anunt de presa (2015-12-18)

Obiectiv de presa (2015-12-18)

Stadiu Bisericii cu Hramul Adormirea Maicii Domnului din Golestii Badii (2015-11-04)

156 de ani de la Unirea Principatelor Romane la Casa de Cultura (2015-01-22)

Sedinta consiliului local pe septembrie (2014-09-30)

Topoloveniul vechi

fanfara topoloveni parte din targ Topoloveni - Carcinovul topoloveni in 1943
Interior cabinet sala de teatru 1 vedere spre parc targul carcinov _olarii
targul plin de oameni hanul si bodega gara Intrarea in targ

 

DESPRE  TOPOLOVENI

 

          Din punct de vedere istoric, urmărirea evoluţiei în timp a unei aşezări umane trebuie să pornească de la dovezi concludente, argumentate ştiinţific prin documente, mărturii, arhive şi memorii.

În acest mod se poate demonstra şi naşterea uneia dintre cele mai frumoase zone de pe teritoriul judeţului Argeş - Oraşul Topoloveni. Aceasta s-a dezvoltat pe locul unei vechi aşezări rurale, iar prima atestare documentară a zonei datează din anul 1421 şi a fost întocmită pe vremea lui Radu Prasnaglava, fiul lui Mircea cel Bătrân. După cinci secole şi jumătate, mai exact din anul 1968, Topoloveni a fost declarat oraş. De atunci şi până în prezent a cunoscut o puternică dezvoltare atât din punct de vedere agrar, cât şi turistic.

Situat în partea centrală a României, în nord - vestul Munteniei, şi în două subunităţi morfostructurale, Piemontul Getic şi subunitatea colinară a Câmpiei Române, oraşul Topoloveni este preferat de turiştii care doresc să se recreeze tot în mediul urban, dar departe de factorii perturbatori. Pentru că în localitate se ajunge uşor, pe DN 7 Bucureşti - Piteşti, turiştii nu se sfiesc să viziteze zona de mai multe ori pe an.

De-a lungul timpului, au fost identificate proiecte de dezvoltare locală care au făcut şi continuă să facă obiectul unui portofoliu de oportunităţi pentru Topoloveni, dar şi pentru zonele limitrofe. În acelaşi timp reprezentanţii localităţii asigură că sunt deschişi la dialoguri şi colaborări, care vor avea ca efect dezvoltarea continuă a localităţii. Nici locuitorii oraşului şi nici cei ai zonelor limitrofe (Dealul cu Vii, Ţigăneşti, Boţârcani, Goroneşti, Crinteşti) nu se lasă mai prejos şi asigură că vor susţine, oferind forţa de muncă necesară, proiectele ce vor fi dezvoltate pe teritoriul aşezării.

Oraşul Topoloveni a reuşit să se remarce pe raza judeţului Argeş prin reţeaua hidrografică bogată, prin zăcămintele de ţiţei şi de gaze naturale, dar şi prin materialul lemnos.

Ca orice comunitate umană şi cea din Topoloveni îşi are suportul în existenţa unei activităţi economice care a asigurat oamenilor de aici cele necesare traiului. Localnicii s-au specializat, în timp, pe diverse meserii care pot asigura înfiinţarea unor fabrici de mobilă, confecţii, ambalaje ori a unui parc industrial. Chiar dacă vorbim de un mediu urban, oamenii au reuşit să înveţe şi îndeletnicirea agriculturii şi zootehniei. Tocmai de aceea, în prezent, au ajuns să fie lucrate culturi de viţă de vie, livezi, culturi de legume şi căpşuni sau să se crească peste 3768 capete animale (bovine, ovine, porcine).

Viticultura este un sector important deoarece este atestat faptul că în Topoloveni există o bogată tradiţie în cultivarea viţei-de-vie şi producerea vinurilor.

 Sunt documente care susţin că la 1700 pe harta Ţării Româneşti (tipărită la Padova), stolnicul Constantin Cantacuzino a notat numele unde se aflau podgoriile ce produceau cele mai bune vinuri, printre ele figurând şi cele de la Topoloveni.

 Toate aceste resurse ajută un investitor, prin retehnologizare sau înfiinţare de fabrici, să-şi dezvolte o afacere garantată. De asemenea, el poate investi în formarea unui centru de colectare, sortare, ambalare, refrigerare, a unui antrepozit de băuturi alcoolice sau în realizarea unei ferme de creştere a animalelor şi a unui abator.

Pentru cei pasionaţi de vânătoare (căprioare, mistreţi, păsări, raţe sălbatice, fazani) în zonă sunt păduri bogate în vânat, care pot oferi, totodată, şi clipe de relaxare şi linişte pentru cei care nu vânează. Pentru activităţi de agrement şi recreere există, de asemenea, şi o Asociaţie Sportivă care organizează campionate de fotbal la nivel judeţean, dar şi între instituţii.

Topoloveni este o zonă unde veţi găsi nealterate tradiţii, porturi populare, meşteşuguri şi obiceiuri. Oraşul este recunoscut datorită tradiţiei „Focul lui Sumedru", care este legată de sărbătorirea Sfântului Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir - protectorul oraşului Topoloveni. Ritualul spune că, după ce este aprins focul, copiii trebuie să strige: „Hai la Focul lui Sumedru, că a prins Dumitru iedu".

Oraşul Topoloveni nu se află în faţa unui nou început, ci în faţa unui prezent promiţător. Dacă se va colabora şi dacă fiecare cetăţean, care vine în oraş, va fi dornic să dezvolte proiecte, va reuşi, pentru că localitatea dispune de zonă colinară şi planul de urbanism al localităţii oferă posibilitatea dezvoltării unui cartier de investiţii imobiliare. De asemenea, dispune de autorităţi şi oameni ospitalieri, sinceri şi bucuroşi să le fiţi oaspete.

 PRIMAR, Gheorghiţă Boţârcă 


Prezentare pe scurt

 • Suprafaţa: 3384 ha
 • Altitudine: 274 m
 • Populaţia: 10627 locuitori, români 100%

Oraşul Topoloveni a fost atestat documentar la data de 19 iunie 1421. Cea mai veche construcţie din localitate este Biserica Inuri cu hramul « Sfinţii Trei Ierarhi » , care a fost realizată în anul 1706 şi este declarată monument istoric.

Oraşul  este situat la 95 km distanţă de Bucureşti pe şoseaua naţională Bucureşti-Piteşti care traversează oraşul pe o lungime de 3,8 km. Râul Cârcinov străbate localitatea de la nord la sud.

Ocupaţiile tradiţionale ale locuitorilor sunt cultivarea legumelor, pomicultura, viticultura şi creşterea animalelor. Localitatea este recunoscută pentru exportul articolelor de artizanat şi a conservelor de legume şi fructe.

Oraşul dispune de:

 • Surse ecologice de apă - 150-200 m adâncime
 • Reţea de gaze naturale
 • Reţea electricitate şi telefonie
 • Staţie de cale ferată
 • Reţea drumuri naţionale,judeţene şi comunale

Ramurile industriei reprezentative pentru oraşul Topoloveni sunt:

 • Industria construcţiilor de maşini
 • Industria alimentară: producţia de conserve, băuturi răcoritoare, brutărie, patiserie, carmangerie
 • Industria uşoară: confecţii

 

Date de amplasament ale Orasului Topoloveni

     

           Amplasament              

 

 

        Oraşul Topoloveni este situat în partea central - sudică a României, în nord-vestul Munteniei, în partea de sud - est a judeţului Argeş, la contactul dintre lunca Argeşului şi dealurile din platforma Cândeşti. Localitatea este traversată de drumul naţional Bucureşti - Piteşti DN7, aflându-se la 95 km de Bucureşti şi 20 km de Piteşti. Pârâul Cârcinov  străbate localitatea de la nord la sud, iar râul Argeş scaldă localitatea la limita sa sudică. 

       Localitatea are o suprafaţă de 3384 ha şi se învecinează cu localităţile Călineşti, Priboieni, Bogaţi, Leordeni, Căteasca.

      Din punct de vedere administrativ, astăzi oraşului Topoloveni îi aparţin satele Ţigăneşti, Boţârcani, Goroneşti şi Crinteşti.

 

 

 

 

 

                           Relief                               

 

       Se încadrează în două  subunităţi morfostructurale: Piemontul Getic, subunitate colinară şi Câmpia Română, subunitate de platformă. Piemontului Getic îi aparţin dealurile din partea de nord, nord-est, iar Luncii Argeşului, subunitate a Câmpiei Române, terenurile din sudul localităţii. Altitudinea localităţii este cuprinsă între 224 m în Lunca Argeşului şi 375 m în dealul din nord-estul satului Inuri.

        Localitatea are o climă temperat continentală.

 

 

                          Resurse naturale                          

 

 • Terenuri agricole în Lunca Argeşului şi zona colinară            
 • Bazin pomicol şi viticol în zona colinară şi legumicol în zona de câmpie
 • Păduri situate în zona colinară a localităţii cu floră şi faună reprezentativă
 • Păşuni
 • Zăcăminte de ţiţei şi gaze naturale
 • Reţea hidrografică bogată
 • Depozite aluvionare -pietriş şi nisip de foarte bună calitate
 • Humă şi argilă

 

 


 Date Demografice

 Populaţie

 • Populaţia totală - 10.627 locuitori, 9.042 in mediul urban si 1.585 in mediu rural.
  Clasificarea pe sexe:   Femei - 5.526  Bărbaţi - 5.101

                                                

 • Clasificarea pe vârste:
 • 0-18 ani 1.906 locuitori
 • 18-62 ani 6.953 locuitori
 • peste 62 ani 1.768 locuitori

                                              

 

  

Religia : majoritatea populaţiei este ortodoxă.

 • Rata natalităţii  8  ‰
 • Mortalitatea infantilă 12 ‰
 • Mortalitatea generală 8 ‰

 


 

Topoloveniul nou

monument istoric Scoala generala1 Picturi Golesti 2 Picturi Golesti cupola catedralei
123 centrul orasului topoloveni Biserica Inuri finante topoloveni fantana